⏰Salget avsluttes juni 24⏰ 20-50% RABATT Gratis frakt

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Vi tar personvernet ditt på alvor, og denne Pforklarer hvordan primdog.no (samlet kalt «vi», «oss» eller «vår») samler inn, bruker, deler og behandler informasjonen din.

Innsamling Og Bruk Av Personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan brukes til direkte eller indirekte å identifisere deg.Personopplysninger inkluderer også anonyme data som er knyttet til informasjon som kan brukes til direkte eller indirekte å identifisere deg. Personopplysninger inkluderer ikke data som har blitt irreversibelt anonymisert eller aggregert slik at de ikke lenger kan gjøre det mulig for oss, enten i kombinasjon med annen informasjon eller på annen måte, å identifisere deg.

Fremme Trygghet Og Sikkerhet

Vi overholder prinsippene om lovlighet, legitimitet og åpenhet, bruker og behandler minst mulig data innenfor et begrenset formålsområde, og tar tekniske og administrative tiltak for å beskytte sikkerheten til dataene. Vi bruker personopplysninger for å verifisere kontoer og brukeraktivitet, samt for å fremme trygghet og sikkerhet, for eksempel ved å overvåke svindel og undersøke mistenkelig eller potensielt ulovlig aktivitet eller brudd på våre vilkår eller retningslinjer. Slik behandling er basert på vår legitime interesse i å bidra til å sikre sikkerheten til våre produkter og tjenester.

Her er en beskrivelse av hvilke typer personopplysninger vi kan samle inn og hvordan vi kan bruke dem:

Hvilke personopplysninger vi samler inn

 • Data du oppgir:
  Vi samler inn personopplysningene du oppgir når du bruker våre produkter og tjenester eller på annen måte samhandler med oss, for eksempel når du oppretter en konto, kontakter oss, deltar i en online undersøkelse, bruker vår online hjelp eller online chat-verktøy. Hvis du foretar et kjøp, samler vi inn personopplysninger i forbindelse med kjøpet.Disse dataene inkluderer betalingsdataene dine, for eksempel kreditt- eller debetkortnummer og annen kortinformasjon, og annen konto- og autentiseringsinformasjon, samt fakturerings-, frakt- og kontaktinformasjon.
 • Data om bruk av våre tjenester og produkter:
  Når du besøker våre nettsteder, kan vi samle inn data om hvilken type enhet du bruker, enhetens unike identifikator, IP-adressen til enheten din, operativsystemet ditt, typen nettleser du bruker, bruksinformasjon, diagnostisk informasjon og plasseringsinformasjon fra eller om datamaskinene, telefoner eller andre enheter som du installerer eller får tilgang til våre produkter eller tjenester på. Der det er tilgjengelig, kan tjenestene våre bruke GPS, IP-adressen din og annen teknologi for å bestemme en enhets omtrentlige plassering slik at vi kan forbedre produktene og tjenestene våre.

Hvordan Vi Bruker Dine Personopplysninger

Generelt sett bruker vi personopplysninger for å levere, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester, for å kommunisere med deg, for å tilby deg målrettede annonser og tjenester, og for å beskytte oss og våre kunder.

 • Tilby, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester:
  Vi bruker personopplysninger for å hjelpe oss med å tilby, forbedre og utvikle våre produkter, tjenester og annonsering. Dette inkluderer bruk av personopplysninger til formål som dataanalyse, forskning og revisjoner. Slik behandling er basert på vår legitime interesse i å tilby deg produkter og tjenester og for forretningskontinuitet. Hvis du deltar i en konkurranse eller annen kampanje, kan vi bruke personopplysningene du oppgir til å administrere disse programmene. Noen av disse aktivitetene har tilleggsregler, som kan inneholde ytterligere data om hvordan vi bruker personopplysninger, så vi oppfordrer deg til å lese disse reglene nøye før du deltar.
 • Kommuniserer med deg:
  Med forbehold om ditt uttrykkelige forhåndssamtykke, kan vi bruke personopplysninger til å sende deg markedsføringskommunikasjon i forhold til våre egne produkter og tjenester, kommunisere med deg om kontoen din eller transaksjoner, og informere deg om våre retningslinjer og vilkår. Hvis du ikke lenger ønsker å motta e-postkommunikasjon for markedsføringsformål, vennligst Kontakt Oss for å velge bort. Vi kan også bruke dataene dine til å behandle og svare på forespørslene dine når du Kontakter Oss. Med forbehold om ditt uttrykkelige samtykke på forhånd, kan vi dele dine personopplysninger med tredjepartspartnere som kan sende deg markedsføringskommunikasjon i forhold til deres produkter og tjenester. Med forbehold om ditt uttrykkelige forhåndssamtykke, kan vi bruke personopplysninger for å personliggjøre opplevelsen din med våre produkter og tjenester og på tredjeparts nettsteder og applikasjoner og for å fastslå effektiviteten til våre kampanjekampanjer

MERK: For bruk av dataene dine beskrevet ovenfor som krever ditt uttrykkelige samtykke på forhånd, vær oppmerksom på at du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss.

Definisjon av «Cookies»

Informasjonskapsler er små tekstbiter som brukes til å lagre informasjon i nettlesere. Informasjonskapsler brukes mye til å lagre og motta identifikatorer og annen informasjon på datamaskiner, telefoner og andre enheter. Vi bruker også andre teknologier, inkludert data vi lagrer i nettleseren eller enheten din, identifikatorer knyttet til enheten din og annen programvare, til lignende formål. I denne erklæringen om informasjonskapsler refererer vi til alle disse teknologiene som «informasjonskapsler».

Bruk av Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å levere, beskytte og forbedre produktene og tjenestene våre, for eksempel ved å tilpasse innhold, tilby og måle annonser, forstå brukeratferd og gi en tryggere opplevelse. Vær oppmerksom på at de spesifikke informasjonskapslene vi kan bruke, varierer avhengig av de spesifikke nettstedene og tjenestene du bruker.

Utlevering av Personopplysninger

Vi gjør visse personopplysninger tilgjengelige for strategiske partnere som samarbeider med oss for å levere våre produkter og tjenester eller hjelpe oss med å markedsføre til kunder. Personopplysninger vil bare bli delt av oss med disse selskapene for å tilby eller forbedre våre produkter, tjenester og reklame; Det vil ikke bli delt med tredjeparter for egne markedsføringsformål uten ditt forutgående uttrykkelige samtykke.

Utlevering Av Data Eller Lagring, Overføring Og Behandling Av Data

 • Oppfyllelse av juridiske forpliktelser:
  På grunn av de obligatoriske lovene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller landet der brukeren bor, eksisterer eller har visse rettsakter skjedd, og visse juridiske forpliktelser må oppfylles.Behandling av personopplysninger om EØS-innbyggere – Som beskrevet nedenfor, hvis du bor innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), vil vår behandling av dine personopplysninger bli legitimert: Når vi krever ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, vil slik behandling være berettiget i henhold til artikkel 6 (1) i den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) («GDPR»).
 • For å oppnå rimelig implementering eller anvendelse av denne artikkelen:
  Vi kan dele personopplysninger med alle våre tilknyttede selskaper. I tilfelle fusjon, omorganisering, oppkjøp, joint venture, oppdrag, spin-off, overføring eller salg eller disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosedyrer, kan vi overføre alle personopplysninger til den aktuelle tredjeparten. Vi kan også avsløre personopplysninger hvis vi i god tro fastslår at avsløring er rimelig nødvendig for å beskytte våre rettigheter og forfølge tilgjengelige rettsmidler, håndheve våre vilkår og betingelser, undersøke svindel eller beskytte vår virksomhet eller brukere.
 • Juridisk samsvar og sikkerhet eller beskyttelse av andre rettigheter
  Det kan være nødvendig – ved lov, juridisk prosess, rettssaker og/eller forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter i eller utenfor ditt bostedsland – for at vi skal kunne utlevere personopplysninger. Vi kan også avsløre personopplysninger hvis vi fastslår at av hensyn til nasjonal sikkerhet, rettshåndhevelse eller andre saker av offentlig betydning, er avsløring nødvendig eller hensiktsmessig.

Barn

Våre produkter og tjenester er beregnet på voksne. Følgelig samler vi ikke bevisst inn, bruker eller avslører data fra barn under 16. Hvis vi får vite at vi har samlet inn personopplysningene til et barn under 16 år, eller tilsvarende minimumsalder avhengig av jurisdiksjonen, vil vi ta skritt for å slette dataene så snart som mulig. Vennligst Kontakt Oss umiddelbart hvis du blir oppmerksom på at et barn under 16 år har gitt oss personopplysninger.

Dine Rettigheter

Vi tar rimelige skritt for å sikre at dine personopplysninger er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du har rett til å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysningene vi samler inn. Du har også rett til å begrense eller motsette deg, når som helst, videre behandling av dine personopplysninger. Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert og standardformat. Du kan sende inn en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten angående behandlingen av dine personopplysninger. For å beskytte personvernet og sikkerheten til dine personopplysninger, kan vi be om data fra deg for å gjøre det mulig for oss å bekrefte din identitet og rett til å få tilgang til slike data, samt å søke etter og gi deg personopplysningene vi oppbevarer. Det er tilfeller der gjeldende lover eller regulatoriske krav tillater eller krever at vi nekter å oppgi eller slette noen eller alle personopplysningene vi oppbevarer. Du kan Kontakte Oss for å utøve dine rettigheter. Vi vil svare på forespørselen din innen en rimelig tidsramme, og i alle fall innen 30 dager.

Tredjeparts Nettsteder Og Tjenester

Når en kunde bruker en lenke til et tredjepartsnettsted som har et forhold til oss, påtar vi oss ingen forpliktelser eller ansvar for slike retningslinjer på grunn av tredjepartens personvernpolicy. Våre nettsteder, produkter og tjenester kan inneholde lenker til eller muligheten for deg å få tilgang til tredjeparts nettsteder, produkter og tjenester. Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen som brukes av disse tredjepartene, og vi er heller ikke ansvarlige for informasjonen eller innholdet deres produkter og tjenester inneholder. Denne Personvernerklæringen gjelder utelukkende for data som samles inn av oss gjennom våre produkter og tjenester. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene til tredjeparter før du fortsetter å bruke deres nettsteder, produkter eller tjenester.

Datasikkerhet, Integritet Og Oppbevaring

Vi bruker rimelige tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte og bidra til å forhindre uautorisert tilgang til dataene dine og for å bruke dataene vi samler inn på riktig måte. Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

Endringer I Denne Personvernerklæringen

Vi kan med jevne mellomrom endre denne Personvernerklæringen for å holde tritt med ny teknologi, bransjepraksis og regulatoriske krav, blant andre grunner. Din fortsatte bruk av våre produkter og tjenester etter ikrafttredelsesdatoen for Personvernerklæringen betyr at du godtar den reviderte Personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar den reviderte Personvernerklæringen, må du avstå fra å bruke våre produkter eller tjenester og Kontakte Oss for å stenge enhver konto du måtte ha opprettet.

Kontakt Oss

Hvis du har spørsmål angående denne Personvernerklæringen eller implementeringen av den, kan du nå oss slik: info@primdog.no.